Anasayfa

  • Dernek yönetimimiz Dağ-Der olağanüstü kongresinde...

Türk boyları arasında ALP kelimesinden türetilen bir diğer kelime de ALPEREN kelimesidir. İslâmiyet’ten önceki Türk Alpleri, İslâmiyet’in cihad ve gaza ruhu Türkler arasında yerleştikten sonra güce ALPGAZİ, yani Türk kahramanı niteliği kazanmıştır. Tasavvuf akımları ve çeşitli Tasavvuf tarikatları halk arasında yerleşince de ALPERENLER, yani Savaşçı dervişler şekline bürünmüşlerdir. Türk Alperenleri, Müslüman Türk Devletleri ( özellikle Selçuklu ve Osmanlı Devletleri ) tarafından komşu Hıristiyan devletlerine ait sınır bölgelerine yerleştirilmişler, böylece sınır güvenlikleri sağlanmıştır. ALPERENLER, Osmanlı Devletinin kuruluş aşamasında da büyük bir rol üstlenmişlerdir.